Nəqliyyat kateqoriyasında siz istədiyiniz növ nəqliyyatı seçib ala bilərsiniz. Bu gündəlik nəqliyyat, yük maşını, offroad, qolf üçün maşın, avtobus, mikroavtobus, furqon, minivan və dartqı üçün kran və s. ola bilər.