Oyun konsolları Azərbaycanda yaşayan sakinlər arasında getdikcə daha da məşhur olmağa başlayır. Bu konsollardan həm uşaqlar, həm də böyüklər günlərinə rəng qataraq hər bir oyunun aləminə düşüb effektlərindən zövq alaraq oynayırlar. Bu kateqoriyada siz, oyun konsollarını və yaxud oyun disklərini icarə götürə bilərsiz.